PROJEKTI

GREEN WAVE
GREEN WAVE
01. jun 2022, JablaniĆØki i PĆØinjski region

Naziv projekta    Green wave (Zeleni talas) VodeƦi partner Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga Vrednost projekta  55.981...

CONNECTING PEARLS
CONNECTING PEARLS
05. januar 2021,

Naziv projekta Connecting Pearls VodeƦi partner Grad Leskovac Ostali partneri Opština Kriva Palanka ( Severna Makedonija) Centar za razvoj JablaniĆØkog i...

MAGIJA SINERGIJE
MAGIJA SINERGIJE
31. mart 2020,

Naziv projekta  Magija sinergije VodeƦi partner Opština Elin Pelin Bugarska Ostali partneri TuristiĆØka organizacija Leskovac Trajanje  (u...

PAMETNA SPECIJALIZACIJA POLUGA ODRŽIVOG RAZVOJA
PAMETNA SPECIJALIZACIJA POLUGA ODRŽIVOG RAZVOJA
09. januar 2020, JablaniĆØki i PĆØinjski okrug

Naziv projekta Pametna specijalizacija poluga regionalnog rzvoja VodeƦi partner Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga Ostali partneri Grad Leskovac;...