PROJEKTI

Strategija razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga (2008-2012)
Strategija razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga (2008-2012)
11. april 2008, Leskovac

Strategija razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga je strateški dokument koji sadrži jasno definisane ciljeve razvoja za pet prioritetnih oblasti: turizam; poljoprivreda; ekonomija i mala i srednja preduzeća;...

Razvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, Bosilegrad
Razvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu
12. februar 2008, Leskovac

Projekat je realizovan uz podršku ministarstva Poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede. Projekat je podrazumevao organizovanje tribina u svim opštinama Jablaničkog i pčinjskog okruga, kao i održavanje...

Uklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalaže
Uklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalaže
20. januar 2008, Lebane, Bojnik, Medveđa

U toku izvođenja javnih radova uklonjene su sve divlje deponije koje se nalaze u gradskim delovima opština Lebane, Bojnik i Medveđa, koje su predstavljale stalnu opasnost za zdravlje ljudi posebno dece....

Rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Medveđa
Rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Medveđa
15. januar 2008, Medveđa

Javni radovi su realizovani u saradnji sa JP Direkcijom za izgradnju opštine Medveđa. Projektom je predviđeno da se urede odvodni kanali i propusti kao i šiblje i rastinje na oko 30 kilometara puteva....