PROJEKTI

Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bujanovac
Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bujanovac
18. januar 2009, Bujanovac

Ciljevi projekta: Sanacija putnih kanala na oko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva, dobijanje relativno boljih puteva koji će omogućiti bolji protok ljudi i robe, sprečavanje degradacije konstruktivnih...

Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Preševo
Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Preševo
16. januar 2009, Preševo

Ciljevi projekta: Sanacija putnih kanala na oko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva, dobijanje relativno boljih puteva koji će omogućiti bolji protok ljudi i robe, sprečavanje degradacije konstruktivnih...

Uklanjanje smetlišta i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Preševo
Uklanjanje smetlišta i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Preševo
14. januar 2009, Preševo

Ciljevi projekta: Javnim radom su očišćena smetlišta koja se nalaze u i oko grobalja na području opštine Medveđa a uklonjen je korov i divlje rastinje sa pomenutih površina. Ovim projektom uklonjena su...

Pomoć starim i nemoćnim licima
Pomoć starim i nemoćnim licima
12. januar 2009, Preševo

Ciljevi projekta: Besplatno pružanje pomoći starijim i nemoćnim licima o kojima nema ko da se stara. Angažovana lica se svakodnevno brinu o starim licima, kupuju im neophodne namirnice i lekove, plaćaju račune...