VESTI

SPISAK KANDIDATA KOJI SU PROÅ LI U II FAZU U OKVIRU PROJEKTA "RAZVOJ OMLADINSKOG I ŽENSKOG PREDUZETNIÅ TVA U JABLANIƈKOM I PƈINJSKOM OKRUGU"

10. oktobar 2023,
SPISAK KANDIDATA KOJI SU PROÅ LI U II FAZU U OKVIRU PROJEKTA
1/1

Право на учешће у другој фази по Јавном позиву за учешће у Програму за унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима и женама у оквиру пројекта "Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу" имају кандидати чија имена (имена фирми) се налазе у листама у прилогу.

Сви кандидати који су прошли у другу фазу биће и лично обавештени телефонски и путем е-мејла.