VESTI

STOƈARIMA IZ VLASOTINCA URUƈENI UGOVORI ZA DODELU SREDSTAVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

04. maj 2023, Vlasotince
STOƈARIMA IZ VLASOTINCA URUƈENI UGOVORI ZA DODELU SREDSTAVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDESTOƈARIMA IZ VLASOTINCA URUƈENI UGOVORI ZA DODELU SREDSTAVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
1/2

U okviru projekta „Lokalni fondovi za razvoj poljoprivrede“ koji u opštini Vlasotince sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac sa Centrom za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga i opštinom Vlasotince, uruĆØeni su ugovori korisnicima koji su izabrani konkursom za dodelu sredstava za podsticaj poljoporivrede. Ugovore je dobitnicima uruĆØio predsednik opštine Vlasotince Bratislav PetkoviƦ koji je naglasio da su zahvaljujuƦi dobroj saradnji sa Divac fondacijom i Centrom za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga, uruĆØeni ugovori prvim korisnicima sredstava iz lokalnog Fonda za razvoj poljoprivrede. „U njemu je tri miliona dinara koje smo ove godine namenili za razvoj stoĆØarstva jer je trenutno to najugroženija grana poljoprivrede“, dodao je on.

Sredstva u maksimalnom iznosu od 250.000 dinara dodeljena su za 12 stoĆØara  od ĆØega lokalna samouprava subvencioniše kupovinu sa 20 odsto bespovratnih sredstava, dok preostala sredstva korisnik vraƦa bez kamate u naredne tri godine u fond iz koga Ʀe se narednih godina podržavati drugi poljoprivrednici.

„ Uspešna dugogodišnja saradnja sa opštinom Vlasotince je dala kao rezultat potisivanje i implementaciju ovakvog projekta. Posebno mi je drago što je reĆØ o podsticaju za stoĆØarstvo. Verujujem da Ʀemo poslati jasnu poruku da ova ciljna grupa ne sme biti zamemarena“ – rekla je direktor Cetra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga, Dragana Belenzada.

„Ovakav vid podrške od strane opštine rešava problem koji imaju mali poljoprivrednici jer teško dolaze do bankarskih pozajmica, i za investiranje obiĆØno moraju da koriste sopstvena sredstva. Ovako do povoljnih finansijskih sredstava dolaze na transparentan i jednostavan naĆØin, a sredstva fonda kasnije mogu da koriste drugi proizvoĆ°aĆØi. Posebno nas raduje što je ovo prvi fond koji je osnovan sa nekom od opština koje pokriva Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga i nadamo se da Ʀe još njih slediti primer opštine Vlasotince“, izjavila je Miroslava PaniƦ, menadžerka za pristup finansijama Projekta Velika mala privreda.

Lokalni fond za podsticaj razvoja poljoprivrede osnovan je uz podršku Projekta „Velika mala privreda“ koji finansira USAID. Namena ovog fonda je pružanje višegodišnje podrške poljoprivrednicima putem korišĆ¦enja finansijskih sredstava koja obezbeĆ°uju lokalna samouprava i Fondacija Ana i Vlade Divac. Ovakvi fondovi postoje ukupno u 13 opština u Srbiji.