PROJEKTI

INOVATIVNI IMPULSI

17. novembar 2019, Jablanički i Pčinjski okrug
INOVATIVNI IMPULSI
1/1

Naziv projekta

Inovativni impulsi

Vodeći partner

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ostali partneri

 

Trajanje  (u mesecima)

14

   

Ciljevi projekta

Cilj projekta je stimulisanje inovativnih impulsa za ubrzavanje razvoja kohezivnih i produktivnih marketinških inovacija u preduzetničkim ekosistemima za poboljšanje održivosti i konkurentnosti mladih preduzeća (start-up-a i mladih MSP-a). Specifični ciljevi su: Uvođenje marketinških inovacija zasnovanih na znanju, stvaranjem inovativnog start-up akceleratora koji će podržati razvoj kolaborativnih inovativnih marketinških rešenja u mladom biznisu i omogućiti aktivno usklađivanje zainteresovanih mladih preduzeća (start-up preduzeća i mladih MSP) i drugih socio-ekonomskih partnera u regionu.

Projektne aktivnosti

1)            Jačanje unutrašnjih kapaciteta RRA za uspešno pružanje usluga marketinških inovacija

2)            Dizajniranje alata za planiranje, praćenje i procenu marketinških inovativnih usluga

3)            Razvoj i dizajn inovativnog programa za ubrzanje programa pokretanja startapova

4)            Kupovina obrtnih sredstava za inovativni start-up akcelerator

5)            Razvoj i dizajn Internet alata za inovativni start-up akcelerator

6)            Pokretanje javnog poziva za učešće u programu „Inovativni start-up akcelerator“

7)            Rad na projektu „Inovativni start-up akcelerator“

8)            Takmičenje - poslovni izazovi u razvoju najboljih marketinških koncepata

9)            Mentoring podrška

10)         Poseta Start-up konferenciji i poslovnom forumu u EU

11)         Poslovno umrežavanje - Međunarodni B2B događaj u Connection centru - Vladicin Han

12)         Projektni marketing - razvoj alata za promociju

13)         Informacije i publicitet - Organizovanje info dana

Rezultati projekta

• Ojačani unutrašnji kapaciteti ARRA-a - obučeno 7 predstavnika. Razvijeni nastavni planovi i programi za digitalnu transformaciju i digitalni marketing.

• Razvijen inovativan program akceleratora sa radnom metodologijom i strukturom podrške i ulogom ARRA-a i zainteresovanih strana. Dizajniran je program akceleratora sa operativnim dokumentima.

• Razvijeni Internet alati (veb stranica, Facebook i Instagram)

• Objavljen javni poziv - izabrano 31 (od 34) mladih preduzeća - start-up / mladih MSP za učešće u inovativnom programu akceleratora

• Broj internet posetilaca (veb stranica, Facebook i Instagram) bio je više od 19000. 19004 ljudi posetilo je veb stranicu od početka projekta. Facebook stranica ima 408 sledbenika, a Instagram stranica ima 41 pratioca.

• Sprovedene programske aktivnosti - održana su 4 osnovna treninga i 3 napredna treninga za mlada preduzeća. Za obuku je registrovan 51 predstavnik MSPP, obučeno 47 predstavnika. Osnovan je 21 mešoviti tim za MMSPP. Razvijen je 21 inovativni marketing koncept

• Organizovano je takmičenje u razvoju najboljih inovativnih marketing koncepata gde su izabrana 10 najbolja od njih. Takođe, izabrana su 2 najbolja inovativna marketing koncepta – 1 iz Jablaničkog i 1 iz Pčinjskog okruga.

• Pružena mentoring podrška pobednicima u trajanju od 50h

• 20 učesnika i 5 predstavnika ARRA realizovali su studijsko putovanje. Na studijskom putovanju posetili su 2 start-up kompanije i održan je trening „Uvod u digitalnu transformaciju“ sa prezentacijom primera dobre prakse.

• Razvijeni su alati za promociju

• Razvijena je e-publikacija: Vodič  za digitalni marketing.

• Održani su B2B sastanci sa 42 učesnika i realizovana su 33 sastanka

• Realizovana su 2 info dana. Ukupno je 61 osoba prisustvovala info danima (1 dan Jablanica (37 osoba) i 1 dan Pčinjski okrug (24 osobe)

Ciljne grupe

Vlasnici i zaposleni u start up MMSPP