PROJEKTI

RAZVOJ INOVACIONOG ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U LESKOVCU

25. decembar 2018, Leskovac
RAZVOJ INOVACIONOG ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U LESKOVCU
1/1

Naziv projekta

Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva u Leskovcu

VodeƦi partner

Grad Leskovac

Ostali partneri

Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga

Trajanje  (u mesecima)

3

   

Ciljevi projekta

Podsticaj razvoju ženskog inovacionog preduzetništva i doprinos unapreĆ°enju veƦ postojeƦih privrednih subjekata u vlasništvu žena kroz niz intervencija nefinansijske i finansijske prirode.

Projektne aktivnosti

-          Predstavljanje projekta;

-          Priprema i sprovoĆ°enje obuka za unapreĆ°enje znanja nezaposlenih žena i žena preduzetnika u oblasti inovacija (64  žena podnelo prijavu);

-          Priprema i realizacija programa podele podsticaja razvoju inovativnosti ženskog preduzetništva (43 žena prošlo obuku i podnelo biznis planove za dodelu podsticajnih sredstava);

-          Dodela grantova (22 žene dobile sredstva za poĆØetak i unapreĆ°enje poslovanja);

-          Studijska poseta za žene preduzetnike;

-          "In house trening";

-          Završna konferencija i predstavljanje rezultata projekta.

Rezultati projekta

Ukupno 43 žene preduzetnice unapredile svoja znanja vezana za pojam, znaĆØaj i primenu inovacija u razvoju svog posla kroz nefinansijsku komponentu projekta i 22 žene preduzetnice podržane kroz finansijsku pomoƦ 

Ciljne grupe

Žene i vlasnice privrednih subjekata i žene potencialne preduzetnice na teritoriji grada Leskovca