PROJEKTI

RAZVOJ INOVACIONOG ŽENSKOG PREDUZETNIÅ TVA U VLADIƈINOM HANU

25. decembar 2018, VladiĆØin Han
RAZVOJ INOVACIONOG ŽENSKOG PREDUZETNIÅ TVA U VLADIƈINOM HANU
1/1

Naziv projekta

 Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva u VladiĆØinom Hanu

VodeƦi partner

Opština VladiĆØin Han

Ostali partneri

Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga

Trajanje  (u mesecima)

4

   

Ciljevi projekta

Podsticaj razvoju ženskog inovacionog preduzetništva uz doprinos unapreĆ°enju veƦ postojeƦih privrednih subjekata u vlasništvu žena u VladiĆØinom Hanu kroz niz intervencija ne finansijske i finansijske prirode.

Projektne aktivnosti

-          Predstavljanje projekta;

-          Priprema i sprovoĆ°enje obuka za unapreĆ°enje znanja nezaposlenih žena i žena preduzetnika u oblasti inovacija (  47 žena podnelo prijavu);

-          Priprema i realizacija programa dodele podsticanja razvoju programa inovativnosti (43 žena prošlo obuku i konkurisalo za dobijanje podsticajnih sredstava);

-          Dodela grantova ( 19 žena dobilo sredstva za poĆØetak i unapreĆ°enje poslovanja)

-          Završna konferencija i predstavljanje rezultata projekta

Rezultati projekta

UnapreĆ°eni poslovni kapaciteti žena preduzetnica kroz dodelu bespovratnih sredstava i nefinansijsku podršku organizovanjem obaka.

Ciljne grupe

Žene vlasnice privrednih subjekata i žene potencijalne preduzetnice na teritoriji opštine VladiĆØin Han.