VESTI

Tri godine uspešnog rada Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

26. novembar 2009, Beograd
Tri godine uspešnog rada Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okrugaTri godine uspešnog rada Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okrugaTri godine uspešnog rada Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okrugaTri godine uspešnog rada Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
1/4
Prezentacijom realizovanih projekata, tekućih i planiranih aktivnosti, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga obeležio je tri godine postojanja i uspešnog rada.

Prezentacija je održana u Skupštini Srbije za članove republičkog parlamenta, predstavnike vlade, međunarodne donatorske organizacije i partnere Centra, sa ciljem dalje afirmacije Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Svečanost je otvorio njegova ekselencija Ambasador Republike Austrije u Srbiji, Klemens Koja, a o radu Centra, značaju partnerskog pristupa i postignutim rezultatima govorili su: zamenik šefa Delegacije Evropske komisije Adriano Martins, gradonačelnik Leskovca i predsednik Skupštine Centra za razvoj, Slobodan Kocić, direktor Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Biljana Stanković kao i predstavnik RDEPR 2 programa Bob Mc Kean i predstavnik MISP programa Coc Van Schotten.

U svom dosadašnjem radu, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga realizovao je niz aktivnosti kroz partnerstvo sa programima koje su finansirale međunarodne donatorske organizacije i to: Austrijska razvojna agencija koja finansira projekat “Podrška održivom razvoju Jablaničkog i Pčinjskog okruga” u vrednosti od 1.950.000 EUR, Delegacija Evropske komisije kroz Operativni grant u vrednosti od 750.000 EUR i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u visini od preko 20 miliona dinara.

Podrška međunarodnih donatorskih organizacija posebno je značajna u delu koji se odnosi na sredstva Austrijske razvojne agencije i Operativnog granta Delegacije Evropske komisije s obzirom da će ova sredstva obezbediti rad Centra u naredne tri godine kao i realizaciju regionalnih razvojnih inicijativa. Obe linije finansiranja predstavljaju veliki uspeh Centra za razvoj i potvrdu da je ova institucija u prethodnom periodu vođena sa jasnom vizijom.

Neki od najznačajnijih projekata koje je Centar za razvoj realizovao u protekle tri godine su: Strategija razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Studija o barijerama za investicije u regionu, Plan razvoja turizma za Jablanički i Pčinjski okrug, Analiza strategija poljoprivrednog razvoja u opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Analiza mogućnosti za razvoj industrijskih zona i brojne druge studije od značaja za razvoj regiona. Pored toga, Centar je učestvovao u implementaciji projekata: Prethodna studija izvodljivosti za snabdevanje vodom Bujanovca i Preševa, Upravljanje čvrstim otpadom za Pčinjski okrug kao i studije izvodljivosti za turističku infrastrukturu Vlasinskog jezera.