PROJEKTI

Studija izvodljivosti za regionalne puteve

16. novembar 2006, Leskovac
Predlog projekta predvidja akcije koje se odnose na istraživanje na terenu kao i pripremu same Studije.

Cilj projekta
Osnovni zadatak studije izvodljivosti je da odredi prioritete regionalnih puteva predloženih od strane opÅ”tina, a ĆØija bi realizacija imala najveƦi efekat na ekonomski razvoj oba regiona.
UĆØesnici u projektu
Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga, OpÅ”tine JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.

Ciljno tržiŔte
OpÅ”tine JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.

Efekti investicije na okruženje
Realizacija projekta Ʀe imati efekta na poljoprivredu, privredu, stvaranje preduslova za investiranje i infrastrukturu.
Informacije i podaci Ʀe biti dostupni kroz Dokumentacioni centar Centra za razvoj svim zainteresovanim stranama i predstavljaƦe osnovu za izradu regionalnih i lokalnih razvojnih projekata.
ObuhvatiƦe i uticaj na životnu sredinu.
Implementacija akcija predvidjenih projektom uticaƦe na to da se izradi dobar i kvalitetan plan koji bi predstavljao osnovu za aplikovanje kod nacionalnih i medjunarodnih fondova.

Status projekta
Predlog projekta je uraĆ°en.

Potrebna finansijska srestva
Vrednost Studije izvodljivosti iznosi 1% od vrednosti projekta.