VESTI

Prezentacija SLAP sistema

20. novembar 2009, Predejane
Prezentacija SLAP sistemaPrezentacija SLAP sistema
1/2
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga organizovao je skup povodom predstavljanja „Značaja SLAP sistema za projektno finansiranje u Srbiji“.

O tome šta je SLAP, kako pristupiti SLAP-u, koji projekti su adekvatni za unos u SLAP sistem i kako se boduju, kako donatori mogu da vide projekat, koje su mogućnosti finansiranja projekta i kako Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga može da pomogne opštinama govorili su direktor Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Biljana Stanković i predstavnik Ministrarstva za infrastrukturu Republike Srbije i MISP programa (Municipal In¬frastructure Support Programme - Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave) Darko Spalevski.

Ovaj projekat realizuje se u okviru aktivnosti na realizaciji projekta ’’Podrška održivom razvoju opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga’’ koji finansira Austujska agencija za razvoj