VESTI

Prezentacija SLAP sistema

20. novembar 2009, Predejane
Prezentacija SLAP sistemaPrezentacija SLAP sistema
1/2
Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga organizovao je skup povodom predstavljanja ā€žZnaĆØaja SLAP sistema za projektno finansiranje u Srbijiā€œ.

O tome Å”ta je SLAP, kako pristupiti SLAP-u, koji projekti su adekvatni za unos u SLAP sistem i kako se boduju, kako donatori mogu da vide projekat, koje su moguƦnosti finansiranja projekta i kako Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga može da pomogne opÅ”tinama govorili su direktor Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga Biljana StankoviƦ i predstavnik Ministrarstva za infrastrukturu Republike Srbije i MISP programa (Municipal InĀ¬frastructure Support Programme - Program podrÅ”ke razvoju infrastrukture lokalne samouprave) Darko Spalevski.

Ovaj projekat realizuje se u okviru aktivnosti na realizaciji projekta ā€™ā€™PodrÅ”ka održivom razvoju opÅ”tina JablaniĆØkog i PĆØinjskog okrugaā€™ā€™ koji finansira Austujska agencija za razvoj