VESTI

Modernizacija javne rasvete

27. oktobar 2009, Predejane
Modernizacija javne rasvete
1/1
U organizaciji Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga a u cilju podrÅ”ke ā€žProgramu kreditne pomoƦi opÅ”tinskoj infrastrukturiā€œ (MICLP), predstavnicima 13 opÅ”tina oba okruga detaljnije su predstavljene aktivnosti vezane za Modernizaciju sistema javne rasvete, tehniĆØku pomoƦ i kreditnu liniju koja je na raspolaganju opÅ”tinama.

ā€žProgram Kreditne podrÅ”ke opÅ”tinskoj infratrukturiā€œ koji finansira NemaĆØka razvojna banka KfW, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opÅ”tina uz tehniĆØku pomoƦ konsultanske kuƦe GFA, stavio je na raspolaganje opÅ”tinama i gradovima kreditnu liniju u vrednosti od 50 miliona evra za unapreĆ°enje opÅ”tinske infrastrukture.

Pored zajmova ā€žProgram Kreditne podrÅ”ke opÅ”tinskoj infratrukturiā€œ obezbedio je i tehniĆØku pomoƦ koja se sastoji u angažovanju eksperata konsultanske kuƦe GFA koja sprovodi ovaj projekat. O usmeravanju i kontrolisanju procesa primene potrebne dokumentacije, pregovaranju sa bankama, raspisivanju tendera za najboljeg izvoĆ°aĆØa, nadzoru realizacije projekata i drugim temama vezanim za ovaj program govorili su predstavnik FIDECA Daniel DavidoviƦ i predstavnik MICLP prof. Milorad FilipoviƦ.