VESTI

Modernizacija javne rasvete

27. oktobar 2009, Predejane
Modernizacija javne rasvete
1/1
U organizaciji Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga a u cilju podrške „Programu kreditne pomoći opštinskoj infrastrukturi“ (MICLP), predstavnicima 13 opština oba okruga detaljnije su predstavljene aktivnosti vezane za Modernizaciju sistema javne rasvete, tehničku pomoć i kreditnu liniju koja je na raspolaganju opštinama.

„Program Kreditne podrške opštinskoj infratrukturi“ koji finansira Nemačka razvojna banka KfW, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština uz tehničku pomoć konsultanske kuće GFA, stavio je na raspolaganje opštinama i gradovima kreditnu liniju u vrednosti od 50 miliona evra za unapređenje opštinske infrastrukture.

Pored zajmova „Program Kreditne podrške opštinskoj infratrukturi“ obezbedio je i tehničku pomoć koja se sastoji u angažovanju eksperata konsultanske kuće GFA koja sprovodi ovaj projekat. O usmeravanju i kontrolisanju procesa primene potrebne dokumentacije, pregovaranju sa bankama, raspisivanju tendera za najboljeg izvođača, nadzoru realizacije projekata i drugim temama vezanim za ovaj program govorili su predstavnik FIDECA Daniel Davidović i predstavnik MICLP prof. Milorad Filipović.