VESTI

Radionica na temu "Razvoj menadžmenta brownfield investicija"

12. oktobar 2009, Predejane
Radionica na temu "Razvoj menadžmenta brownfield investicija"Radionica na temu "Razvoj menadžmenta brownfield investicija"Radionica na temu "Razvoj menadžmenta brownfield investicija"
1/3
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga organizovao je dvodnevnu radionicu na temu „Razvoj menadžmenta brownfield investicija“ za predstavnike opština oba okruga.
Radionica je organizovana kao aktivnost u realizaciji istoimenog projekta koji Centar za razvoj realizuje u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj Šumadije i Pomoravlja – Kragujevac. Na radionici su učestvovali predstavnici obe agenije kao i gosti iz Češke Jan Hladik i Vladimir Gašpar koji su prestavili iskustva svoje zemlje u ovoj oblasti.

Cilj ovog projekta je doprinos ravnomernom teritorijalnom razvoju kroz stvaranje uslova za privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija kroz izgradnju sistema za upravljanje brownfield lokacijama, kao dela investicionog potencijala.
Dve Agencije su u partenrstvu sa donatorskim programima (MIR 2 i Južnomoravska regija) završile mapiranje i identifikaciju greenfield lokacija. Mapiranje brownfield lokacija će upotpuniti ponudu investitorima i učvrstiti pozicije Regionalnih agencija kao institucija koje u budućnosti treba da pruže podršku lokalnim samoupravama u komunikaciji sa investitiorima.

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga projekat realizuje uz podršku Evropske komisije i Austrijske kooperacije za razvoj.