VESTI

Budućnost za sve II

21. septembar 2009, Leskovac
Budućnost za sve II
1/1
Na konferenciji za novinare Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga predstavio je projekat ’’Budućnost za sve II’’ koji će se ove i sledeće godine realizovati u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Reč je o projektu koji finansira Evropska unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice PROGRESS 2007-2013. sa ciljem ustanovljavanja mogućnosti za prevenciju i smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti u ovim zemljama. EU PROGRESS program ima više komponenti, a koordinacijom učešća Republike Srbije rukovode Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Projekat će se baviti istraživanjem mogućnosti za prevazilaženje problema siromaštva i socijalne ekskluzije ugroženih grupa građana u sve tri zemlje, kroz prikupljanje podataka sa terena i pripremom relevantnih analiza i preporuka kako bi se ovaj problem efikasnije prevazišao u narednom periodu.

U dosadašnjoj realizaciji projekta urađena je analiza stanja u sve tri zemlje, a prve aktivnosti vezane na prikupljanje informacija na lokalnom nivou započeće u Srbiji diskusijama na terenu i to na jugu Srbije, u Trgovištu, Vladičinom Hanu i Merošini, nakon čega će se održati još 12 diskusija širom Srbije.

U prikupljanju informacija sarađivaće se sa neposredno ugroženim grupama, predstavnicima lokalnih samouprava, nevladinim sektorom, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centrima za socijalni rad i ostalim institucijama zaduženim za ovu oblast.

U oktobru i novembru, po istom principu započeće se sa lokalnim radionicama u Hrvatskoj i Sloveniji. Osim prikupljanja informacija sa terena, naredne aktivnosti će biti usmerene na međusobnu razmenu iskustava i pripremu preporuka za svaku zemlju odnosno komparativne analize za ove tri zemlje.

Projekat zajednički realizuju Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga (Srbija), Miran dol (Hrvatska), dok je nosilac projekta Zavod ’’Moja Soseska’’ iz Ljubljane sa partnerima Iksiv, Emines i Ministarstvo za rad, porodicu i socijalna pitanja iz Slovenije.