VESTI

Centru za razvoj odobreno 8 projekata po pozivu za javne radove

16. jun 2009, Leskovac
Centru za razvoj odobreno 8 projekata po pozivu za javne radove
1/1
Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj odobrilo je Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga realizaciju osam projekata po pozivu za finansiranje javnih radova od značaja za Republiku Srbiju.
Tri projekta su odobrena za opštinu Preševo, dva za Crnu Travu a po jedan za opštine Vlasotince, Medveđa i Bujanovac.

Realizacijom ovih projekata biće sanirani lokalni i nekategorisani putevi, očišćena groblja i pružiće se pomoć starim i iznemoglim licima.

Treba napomenuti da opštine Crna Trava i Preševo po prvi put dobijaju sredstva za realizaciju projekata javnih radova i da su svi projekti koje je Centar za razvoj podneo za njih, odobreni.

Vrednost svih projekata je 18.189.000 dinara i to 8.790.000 za Jablanički i 9.390.000 za Pčinjski okrug na čijim područjima Centar za razvoj sprovodi svoje aktivnosti.

Na tri, četiri ili šest meseci, u zavisnosti od projekta, u pomenutim opštinama biće ukupno angažovana 152 lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekti će se realizovati uz pomoć Javno komunalnih preduzeća i Centara za socijalni rad u opštinama u kojima se projekti realizuju.

Ovo je treći poziv Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za organizovanje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju po kojima je Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga odobreno finansiranje projekta. Predhodno odobreni projekti uspešno su realizovani.