PROJEKTI

Razvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu

12. februar 2008, Leskovac
Razvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, BosilegradRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, BosilegradRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, BosilegradRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, LeskovacRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, LeskovacRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, LeskovacRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, BojnikRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, BojnikRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, Crna TravaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, Vladičin HanRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, Vladičin HanRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, Vladičin HanRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, MedveđaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, MedveđaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, SurdulicaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, SurdulicaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, TrgovišteRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, TrgovišteRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, VlasotinceRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, VranjeRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, VranjeRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, završna konferencijaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, završna konferencijaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, završna konferencijaRazvoj klastera i udruženja poljoprivrednih proizvođača, završna konferencija
1/25
Projekat je realizovan uz podršku ministarstva Poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

Projekat je podrazumevao organizovanje tribina u svim opštinama Jablaničkog i pčinjskog okruga, kao i održavanje završne konferencije na kojoj je održana jednodnevna edukacija najzainteresovanijih za osnivanje zemljoradničkih zadruga. Na svim tribinama je bilo prisutno oko 400 zainteresovanih lica.

Pored štampanja promotivnog materijala (postera i lifleta), čija je svrha bila da što veći broj lica bude obavešten tokom organizovanja tribina korićeni su i lokalni elektronski mediji.

Završnoj konferenciji je prisustvovalo preko 60 zainteresovanih lica iz svih opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Panelisti na konferenciji bili su predstavnici Zadružnog saveza Srbije g-đe Svetlana Stanojević i Jasmina Karan Pančić i direktor zemljoradničke zadruge Ratar Sedlare g-din Zoran Mladenović.

Najzanimljivija pitanja sa konferencije su bila:

1. Da li članovi UO Zadruge i direktor moraju biti i zadrugari?
2. Šta je sa zadružnim domovima koje su izgradile zadruge?
3. Kada se gasi zadruga?
4. Dali je obavezna overa potpisa zadrugara u Sudu pri osnivanju zadruge?
5. Kako zadruga plasira svoje proizvode, dali koristi berzu poljoprivrednih proizvoda?
6. Dali će usvajanjem novog zakona o zadrugama morati da dođe do preregistracije starih i dali će postojati određen rok za tu aktivnost?

Zaključci sa konferencije su:

1. Neophodna su aktivne mere ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u oblasti udruživanja poljoprivrednih proizvođača i zadrugarstva
2. Neophodno je da ministarstvo i lokalne samouprave pomognu obnavljenje rada postojećih zadruga ali i pomoći prilikom osnivanja novih.
3. Neophodno nastaviti sa kampanjom obaveštavanja poljoprivrednika o prednostima koje donosi zadrugarstvo
4. Da se uvede kontrola o davanju subvencija po hektaru obradivog zemljišta.
5. Jedan od zaključaka je bio i omogućavanje samozapošljavanja u poljoprivredi
6. Da je neophodna edukacija lica koja vode ili će voditi zadruge.

Najvažniji zaključak je bio taj da se sa ovakvim aktivnostima mora nastaviti kako bi se obezbedio održivi razvoj poljoprivrede u regionu.

Sledeće aktivnosti koje će Centar za razvoj imati je štampanje vodiča za osnivanje zemljoradničkih zadruga koji će biti dostupan i na sajtu Centra zarvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.