PROJEKTI

Rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Medveđa

15. januar 2008, Medveđa
Javni radovi su realizovani u saradnji sa JP Direkcijom za izgradnju opštine Medveđa.
Projektom je predviđeno da se urede odvodni kanali i propusti kao i šiblje i rastinje na oko 30 kilometara puteva.

Ciljevi projekta su poboljšanje socio ekonomske situacije u opštini Medveđa kroz angažovanje određenog broja zaposlenih, obezbeđenje bolje komunikacije najudaljenijih sela sa sedištem opštine, brži i sigurniji transport ljudi i poljopprivrednih proizvoda, zaštićeniji putevi od propadanja.

U realizaciji projekta je angažovano 30 lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukupna vrednost projekta je 2.599.209,80 dinara.

Projekat je finansiralo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.