PROJEKTI

Uklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalaže

20. januar 2008, Lebane, Bojnik, Medveđa
Uklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalažeUklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalažeUklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalažeUklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalažeUklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalaže
1/5
U toku izvođenja javnih radova uklonjene su sve divlje deponije koje se nalaze u gradskim delovima opština Lebane, Bojnik i Medveđa, koje su predstavljale stalnu opasnost za zdravlje ljudi posebno dece.

Posebna pažnja je poklonjena prikupljanju, selekciji i primarnoj reciklaži plastičnog otpada koja se odvijala u JKP Komunalac u Lebanu a u sve tri opštine je po prvi put postavljen veći broj žičanih kontejnera.

Do sada se nije obraćala pažnja na to da se ova vrsta veoma štetnog otpada izdvaja iz čvrstog otpada koji se sakuplja od građana i privrede.

U toku realizacije projekta u sve tri opštine je prikupljeno preko 400 kamiona plastičnog otpada a ukupno je angažovano 60 lica koja su se nalazila na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje i to na period od 4 meseca.

Vrednost izvedenih javnih radova je: 4.084.872,66 dinara

Javni radovi su realizovani u saradnji sa Javno komunalnim preduzećima u Lebane, Bojniku i Medveđi koja su svojom opremom i mehanizacijom doprinela da se predviđeni javni radovi izvedu na najkvalitetniji način.

Projekat finansiralo Ministarstvo Ekonomije i regionalnog razvoja.