SKUPŠTINA

Centar je ustanovljen tako da bi uspostavio odvajanje odgovornosti izmeĆ°u vladajuƦih struktura i onih koji se bave implementacijom. Centar Ʀe služiti kao telo koje olakšava implementaciju i nadgledanje programa i projekata ekonomskog i socijalnog razvoja u regionu. VodiƦe ga, njime upravljati i nadgledati Skupština. PredviĆ°eno je da Ʀe Centar imati opseg operacionih zahteva (ukljuĆØujuƦi izveštavanje) i njime Ʀe strategijski upravljati Skupština.

Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga je Društvo sa ograniĆØenom odgovornošĆ¦u, neprofitna organizacija, koja je osnovana novembra 2006. godine sa glavnim ciljem da podrži društveni i ekonomski razvoj regiona.

OsnivaĆØi Centra

Opštine JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga: Leskovac, MedveĆ°a, Bojnik, Lebane, Vlasotince, Crna Trava, Vranje, Surdulica, VladiĆØin Han, Bosilegrad, Trgovište, Preševo i Bujanovac.

Predstavnici privatnog sektora: British American Tobacco Vranje.

Predstavnici civilnog sektora: Generator Vranje, Regionalna privredna komora.

ƈlanovi skupÅ”tine

Dr Goran CvetanoviƦ - GradonaĆØelnik Grada Leskovac

Dr Slobodan MilenkoviƦ -  GradonaĆØelnik Grada Vranje
Goran MladenoviƦ
- Predsednik opštine VladiĆØin Han
Bratislav PetroviƦ - Predsednik opštine Vlasotince
Ivan BogdanoviƦ - Predsednik opštine Lebane
Nebojša NenadoviƦ-  Predsednik opštine Bojnik
Dragan KuliƦ – Predsednik opštine MevdeĆ°a
Slavoljub BlagojeviƦ -  Predsednik opštine Crna Trava
Aleksandra PopoviƦ - Predsednik opštine Surdulica
Nagip Arifi - Predsednik opštine Bujanovac
ŠĆ¦iprim Arifi  - Predsednik opštine Preševo
Vladimir Zaharijev - Predsednik opštine Bosilegrad
Nenad KrstiƦ - Predsednik opštine Trgovište
Richard Vredenberg -  British American Tobacco, Vranje
Gordana RistiƦ -  GENERATOR, Vranje
Goran JoviƦ -  Regionalna privredna komora Leskovac