KONKURSI

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRÅ KE MALIM PREDUZEƆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2023. GODINI
Rok za prijavu: 31. decembar 2023

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva...

JAVNI POZIV ZA UƈEÅ Ć†E U PROGRAMU PODRÅ KE RAZVOJU KONKURENTNOSTI U 2022. GODINI
Rok za prijavu: 31. decembar 2023

Razvojna agencije Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa Ministarstvom privrede  (u daljem tekstu: Ministarstvo) je razvila Program finansijske podrške - Program podrške razvoju...