KONKURSI

Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele
Rok za prijavu: 14. jul 2011

Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog...

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru „Mere podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti“
Rok za prijavu: 15. jun 2011

Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA JAČANJE...

Javni poziv: Mentoring za 150 MSPP
Rok za prijavu: 06. maj 2011

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 150 MSPP Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa...

Izbor saradnika za organizovanje radionica participativnog učenja i delovanja i ruralne procene na osnovu učešća
Rok za prijavu: 02. april 2011

PROJEKAT REFORME POLJOPRIVREDE U TRANZICIJI (STAR PROJEKT) POD-PROJEKT:" POTREBE I POTENCIJALI LOKALNIH SEOSKIH ZAJEDNICA U JABLANIČKOM I PČINJSKOM OKRUGU" Broj projekta AE022/ Broj...