inDocCentar

Analiza tržiÅ”ta rada u prekograniĆØnoj regiji Južne i IstoĆØne Srbije

Analiza tržišta rada u prekograniĆØnoj regiji (sa akcentom na Borski, ZajeĆØarski, Nišavski, Pirotski, JablaniĆØki i PĆØinjski okrug) sprovedena je u okviru projekta „U potrazi za ekonomskom obnovom i razvojem: Priprema za zajedniĆØku promociju regionalnog prekograniĆØnog poslovnog potencijala- REVIVLE“ koji kofinansira EU kroz IPA program prekograniĆØne saradnje Srbija-Bugarska, a za potrebe Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.
Analiza je podijeljena u nekoliko tematskih celina. U prvom delu prikazani su ciljevi i metodologija istraživanja. U drugom delu prikazane su opšte karakteristike i trendovi na tržištu rada u Srbiji dok su u treƦem delu sagledane osnovne ekonomske i demografske karakteristike regije. ƈetvrti deo odnosi se na problem nezaposlenosti i daje osnovne informacije o kretanju stope nezaposlenosti. U petom delu dat je pregled tražnje za radnom snagom sa stanovišta tekuƦe i planirane tražnje za radnom snagom. Šesti deo nam donosi ponudu radne snage u regiji - osnovne karakteristike radne snage i profile koji se nude. Kroz sedmi deo se bavimo analizom formlanog i neformalnog obrazovanja i njihovim doprinosom razvokju kompetencija i veština radne snage. U osmom delu je data SWOT analiza, a u devetom indikatori za praƦenje tržišta rada. U poslednjem, desetom delu analize, predstavljeni su osnovni zakljuĆØci i predložene su mere tj. aktivnosti koje je potrebno sprovesti za prevazilaženje postojeƦeg stanja.