inDocCentar

Partneri u regionu

Dobrodošli na stranu inDokCentra koja je posveƦena našim partnerima. Ovaj deo portala pruža osnovne informacije o mnoštvu agencija i institucija, koje rade u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja regiona. TakoĆ°e, ovaj deo inDokCentra zamišljen je kao mesto na kome Ʀe i partneri saznati o aktivnostima Centra, buduƦim tenderima i pozivima za dostavljanje ponuda, kao mesto na kome Ʀe moƦi da razmenjuju informacije i ideje, kao i da sagledaju nove moguƦnosti za buduƦu saradnju.

Ovaj dokumentacioni centar kreiran je od strane Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga, u saradnji sa regionalnim, okružnim i partnerima na nivou lokalnih samouprava. A na portalu Ʀe vremenom biti objavljivane najnovije relevantne informacije o ovoj inicijativi i zajedniĆØkim projektima.

Linkovi:

Program oporavka i razvoja opština - MIR2
Regionalna privredna komora u Leskovcu i industrija
Koordinaciono telo Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i MedveĆ°a