inDocCentar

Uslovi za investiranje u region

Povoljni uslovi za investicije osnovni su preduslov za razvoj postojeƦih i formiranje novih preduzeƦa, investiciona ulaganja i otvaranje novih radnih mesta. Dok nacionalne institucije definišu zakonski i ekonomski okvir za poslovanje, uslovi u regionu i pojedinaĆØnim opštinskim upravama, mogu znaĆØajno da uspore ili ubrzaju razvoj i funkcionisanje poslovnog sektora u regionu. Na ovaj naĆØin direktno se utiĆØe i na razvoj privatnog preduzetništva u ĆØitavom regionu.

OslanjajuƦi se na to da opštine koje ĆØine region imaju odluĆØujuƦu ulogu u stvaranju pogodnih uslova za razvoj poslovnog sektora, ovaj deo portala baviƦe se onim pitanjima koja imaju vrlo znaĆØajnu ulogu u ovom kontekstu. OĆØekujemo da Ʀe na ovaj naĆØin inDokCentar doprineti boljem razumevanju i unapreĆ°enju kvaliteta i uslova za bolje poslovanje u regionu.

Prezentovanjem uslova za investicije, stvoriƦe se uslovi da region bolje sagleda prednosti i nedostatke koje nudi potencijalnim investitorima i sazna kako da te nedostatke otkloni. Vremenom Ʀe se na ovoj strani naƦi svi relevantni podaci koji Ʀe biti prikupljeni, objavljeni ili prezentovani. Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga ne garantuje za relevantnost podataka i sadržaje, koji se nalaze na portalu, a prikupljeni su i sistematizovani od strane drugih institucija ili agencija.