inDocCentar

Uslovi za investiranje u region

Povoljni uslovi za investicije osnovni su preduslov za razvoj postojećih i formiranje novih preduzeća, investiciona ulaganja i otvaranje novih radnih mesta. Dok nacionalne institucije definišu zakonski i ekonomski okvir za poslovanje, uslovi u regionu i pojedinačnim opštinskim upravama, mogu značajno da uspore ili ubrzaju razvoj i funkcionisanje poslovnog sektora u regionu. Na ovaj način direktno se utiče i na razvoj privatnog preduzetništva u čitavom regionu.

Oslanjajući se na to da opštine koje čine region imaju odlučujuću ulogu u stvaranju pogodnih uslova za razvoj poslovnog sektora, ovaj deo portala baviće se onim pitanjima koja imaju vrlo značajnu ulogu u ovom kontekstu. Očekujemo da će na ovaj način inDokCentar doprineti boljem razumevanju i unapređenju kvaliteta i uslova za bolje poslovanje u regionu.

Prezentovanjem uslova za investicije, stvoriće se uslovi da region bolje sagleda prednosti i nedostatke koje nudi potencijalnim investitorima i sazna kako da te nedostatke otkloni. Vremenom će se na ovoj strani naći svi relevantni podaci koji će biti prikupljeni, objavljeni ili prezentovani. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga ne garantuje za relevantnost podataka i sadržaje, koji se nalaze na portalu, a prikupljeni su i sistematizovani od strane drugih institucija ili agencija.