inDocCentar

Istraživanja i publikacije

Relevantna istraživanja i publikacije na regionalnom nivou, iz oblasti ekonomije, društva, prostornog planiranja, ekologije i ostalih prioriteta razvoja, biƦe dostupna planerima strateškog razvoja regiona JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga na jugu Srbije. Prikupljeni podaci o regionalno znaĆØajnim istraživanjima i publikacijama, koja su uraĆ°ena od strane raznih organizacija na nacionalnom, regionalnom, okružnom ili opštinskom nivou, na mnogo naĆØina mogu biti od pomoƦi u planiranju razvoja regiona. Ovde Ʀe se naƦi svi znaĆØajni izveštaji, rezultati istraživanja i informacije o razvoju JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.

Nova istraživanja i publikacije naƦi Ʀe se u okviru ove sekcije inDokCentra, kada budu kreirane i dostupne. Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga ne garantuje za relevantnost podataka i sadržaje, koji se nalaze na portalu, a prikupljeni su i sistematizovani od strane drugih institucija ili agencija.