inDocCentar

Regionalne strategije i izveštaji

Ovaj deo portala sadr┼żi uputstva i preporuke koje su neophodne opštinama u regionu, kako bi uspešno strateški osmislile i usmeravale razvoj regiona i samih opština koje ga ├Ęine. Prilo┼żeni dokumenti sadr┼że podatke o ekonomskom istorijatu i razvoju regiona, stru├Ęnost i potencijale ljudi koji u njemu ┼żive, podatke o zemljištu, infrastrukturi i ekologiji.

Regionalni socio-ekonomski plan razvoja Ju┼żne Srbije (RSEDP) u ovom trenutku predstavlja glavni strateški dokument za region i obezbe├░uje listu prioriteta i principa koji vode planskom razvoju regiona. Centar radi na reviziji Strategijea RSEDP, što ├Že omogu├Žiti uvid u rezultate realizovanih aktivnosti, kao i mogu├Že oblasti poboljšanja Strategije u narednom vremenskom okviru.

Nove regionalne strategije i izveštaji, kada budu kreirane i dostupne, na├Ži ├Že se u okviru ove sekcije inDokCentra. Centar za razvoj Jablani├Ękog i P├Ęinjskog okruga ne garantuje za relevantnost podataka i sadr┼żaje na portalu, koji su prikupljeni i sistematizovani od strane drugih institucija.