PROJEKTI

Studija izvodljivosti za razvoj regionalnog turizma
Studija izvodljivosti za razvoj regionalnog turizma
16. novembar 2006, Leskovac

Kratak opis projekta Projekat predviđa ažuriranje i prikupljanje podataka iz svih opština o trenutnom stanju u turizmu. Takodje, na osnovu prikupljenih podataka predvidjena je izrada Studije o...

Studija izvodljivosti za vodosnabdevanje Bujanovca i Preševa
Studija izvodljivosti za vodosnabdevanje Bujanovca i Preševa
16. novembar 2006, Bujanovac

Projekat bi trebalo da predstavi više opcija za snabdevanje vodom Bujanovca i Preševa. Predlog projekta predvidja izradu Studije koja bi preporučila najbolju opciju za rešavanje pitanja vodosnabdevanja u...

Studija izvodljivosti za regionalne puteve
Studija izvodljivosti za regionalne puteve
16. novembar 2006, Leskovac

Predlog projekta predvidja akcije koje se odnose na istraživanje na terenu kao i pripremu same Studije. Cilj projekta Osnovni zadatak studije izvodljivosti je da odredi prioritete regionalnih puteva...

Realizacija kanalizacionog prstena i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda oko Vlasinskog jezera
Realizacija kanalizacionog prstena i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda oko Vlasinskog jezera
16. novembar 2006, Vlasinsko Jezero

Projektom je predviđeno da se regulišu otpadne vode koje predstavljaju veliki problem i koje ugrožavaju ekološki sistem Vlasinskog jezera. Dva su osnovna cilja projekta i to: 1. Zaštita ekosistema Vlasinskog...