PROJEKTI

Uklanjanje smetlišta i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Medveđa
Uklanjanje smetlišta i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Medveđa
24. januar 2009, Medveđa

Ciljevi projekta: Javnim radom su očišćena smetlišta koja se nalaze u i oko grobalja na području opštine Medveđa a uklonjen je korov i divlje rastinje sa pomenutih površina. Ovim projektom uklonjena su...

Uređenje korita reke Vlasine na teritoriji opštine Crna Trava
Uređenje korita reke Vlasine na teritoriji opštine Crna Trava
22. januar 2009, Crna Trava

Ciljevi projekta: Projektom je uređeno rečno korito reke Vlasine u dužini od 1200 m i širini od 14 metara a delimično je oćišćeno i korito pritoke Čemernice kroz naselje Crna Trava uz uklanjanje šiblja i...

Uklanjanje divljih deponija i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Crna Trava
Uklanjanje divljih deponija i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Crna Trava
20. januar 2009, Crna Trava

Ciljevi projekta: Javnim radom su očišćena smetlišta koja se nalaze u i oko grobalja na području opštine Crna Trava a uklonjen je korov i divlje rastinje sa pomenutih površina. Ovim projektom uklonjena su...

Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bujanovac
Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bujanovac
18. januar 2009, Bujanovac

Ciljevi projekta: Sanacija putnih kanala na oko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva, dobijanje relativno boljih puteva koji će omogućiti bolji protok ljudi i robe, sprečavanje degradacije konstruktivnih...