PROJEKTI

«123...8910»
Studija izvodljivosti za regionalne puteve
Studija izvodljivosti za regionalne puteve
16. novembar 2006, Leskovac

Predlog projekta predvidja akcije koje se odnose na istraživanje na terenu kao i pripremu same Studije. Cilj projekta Osnovni zadatak studije izvodljivosti je da odredi prioritete regionalnih puteva...

Realizacija kanalizacionog prstena i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda oko Vlasinskog jezera
Realizacija kanalizacionog prstena i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda oko Vlasinskog jezera
16. novembar 2006, Vlasinsko Jezero

Projektom je predviđeno da se regulišu otpadne vode koje predstavljaju veliki problem i koje ugrožavaju ekološki sistem Vlasinskog jezera. Dva su osnovna cilja projekta i to: 1. Zaštita ekosistema Vlasinskog...

Studija izvodljivosti za upravljanje čvrstim otpadom
Studija izvodljivosti za upravljanje čvrstim otpadom
16. novembar 2006, Leskovac

Odlaganje čvrstog otpada je problem svih opština, i utiče na ekonomski i društveni razvoj kao i na ugrožavanje životne sredine. Predložene akcije će razviti plan odlaganja regionalnog otpada i predložiti...

Studija o barijerama za investicije u regionu
Studija o barijerama za investicije u regionu
16. novembar 2006, Leskovac

Investicije bilo iz Srbije ili iz inostranstva ubrzavaju društveno ekonomski rast i razvoj celog regiona. Projekat predstavlja regionalnu studiju izvodljivosti o tome šta su glavne prepreke za investiranje i...