PROJEKTI

Uređenje korita reke Vlasine na teritoriji opštine Crna Trava
Uređenje korita reke Vlasine na teritoriji opštine Crna Trava
22. januar 2009, Crna Trava

Ciljevi projekta: Projektom je uređeno rečno korito reke Vlasine u dužini od 1200 m i širini od 14 metara a delimično je oćišćeno i korito pritoke Čemernice kroz naselje Crna Trava uz uklanjanje šiblja i...

Uklanjanje divljih deponija i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Crna Trava
Uklanjanje divljih deponija i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Crna Trava
20. januar 2009, Crna Trava

Ciljevi projekta: Javnim radom su očišćena smetlišta koja se nalaze u i oko grobalja na području opštine Crna Trava a uklonjen je korov i divlje rastinje sa pomenutih površina. Ovim projektom uklonjena su...

Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bujanovac
Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bujanovac
18. januar 2009, Bujanovac

Ciljevi projekta: Sanacija putnih kanala na oko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva, dobijanje relativno boljih puteva koji će omogućiti bolji protok ljudi i robe, sprečavanje degradacije konstruktivnih...

Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Preševo
Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Preševo
16. januar 2009, Preševo

Ciljevi projekta: Sanacija putnih kanala na oko 30 km lokalnih i nekategorisanih puteva, dobijanje relativno boljih puteva koji će omogućiti bolji protok ljudi i robe, sprečavanje degradacije konstruktivnih...