VESTI

Centar za razvoj organizuje edukaciju mladih o pripremi projekata za EU fondove

02. avgust 2010, Leskovac
Centar za razvoj organizuje edukaciju mladih o pripremi projekata za EU fondoveCentar za razvoj organizuje edukaciju mladih o pripremi projekata za EU fondoveCentar za razvoj organizuje edukaciju mladih o pripremi projekata za EU fondoveCentar za razvoj organizuje edukaciju mladih o pripremi projekata za EU fondove
1/4
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, filijala Leskovac počeo realizaciju podprojekta „Jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada kroz razvoj specifičnih veština vezanih za fondove EU“ čiji je cilj edukacija mladih, fakulteteski obrazovanih lica za uspešnu pripremu i realizaciju projekta koje finansira Evropska Unija .

Cilj ovog podprojekta je unapređenje znanja i veština obrazovanih, nezaposlenih mladih ljudi koji nisu imali mogućnosti da steknu radno iskustvo, za uspešnu pripremu i realizaciju projekata koje finansira EU, kao i praktična primena stečenih znanja u okviru neke od institucija javnog sektora.
U toku pripremne faze ovog podprojekta identifikovano je nekoliko problema koji su od suštinskog značaja za razvoj juga Srbije. Najveći među njima je migracija mladih, fakultetski obrazovanih kadrova ka većim centrima, ili čak, trajno iseljenje u inostranstvo. U želji da se ovakvi, negativni trendovi smanje pored edukuacije koja će se sastojati od šest modula Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga omogućiće najboljim polaznicima volontiranje u okviru ove organizacije.

Ovaj podprojekat realizuje se u okviru projekta „Podrška održivom razvoju Jablaničkog i Pčinjskog okruga“ koji finansira Austrijska razvojna koorporacija ADA.