VESTI

CENTAR ZA RAZVOJ JABLANIƈKOG I PƈINJSKOG OKRUGA USPEÅ NO PREDSTAVIO INVESTICIONE I POSLOVNE POTENCIJALE ISTOƈNE SRBIJE NAÅ OJ DIJASPORI U CIRIHU

08. novembar 2022, Leskovac
CENTAR ZA RAZOVJ JABLANIƈKOG I PƈINJSKOG OKRUGA USPEÅ NO PREDSTAVIO INVESTICIONE I POSLOVNE POTENCIJALE ISTOƈNE SRBIJE NAÅ OJ DIJASPORI U CIRIHU
1/1

U Cirihu je održana druga Investiciona i poslovna konferencija za dijasporu ĆØiji je cilj podsticanje investicija srpske poslovne dijaspore u Švajcarskoj  ka Srbiji. Konferencija je okupila oko 120 predstavnika dijaspore, poslovne zajednice naših zemljaka u Austriji, kao i institucija iz Austrije i Srbije. Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga je na konferenciji prezentovao investicione potencijale oba okruga Srbije i svim zainteresovanima pružio bliže informacije o moguƦnostima za ulaganje u istoĆØnu Srbiju. Konferencija je omoguƦila privrednicima iz dijaspore da se upoznaju sa novim mehanizmima saradnje sa srpskom privredom - "Poslovnim atlasom Srbije i dijaspore" i "Poslovnim habom za dijasporu".

Konferencija je održana u organizaciji projekta Link Up! Srbija II i Privredne komore Srbije (PKS). Na konferenciji su u okviru panela posveƦenih umrežavanju dijaspore sa privrednicima iz Srbije, dva privrednika imalo bilateralne susrete sa potencijalnim partnerima iz Švajcarske.