VESTI

Potpisan sporazum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje

27. jul 2010, Leskovac
Potpisan sporazum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
1/1
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su sporazum o saradnji sa ciljem podsticanja razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga putem privlačenja stranih investicija.
Ovim sporazumom težiće se efikasijem rešavanju pitanja nezaposlenosti, podizanju nivoa svesti i povećanja konkurentnosti na tržištu rada, permanentnom obrazovanju, razvoju malih i srednjih preduzeća i podsticanju različitih nivoa saradnje sa velikim preduzećima.

Za realizaciju ovih ciljeva Centar za razvoj i Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Leskovac nastupaće zajedno na međunarodnim konkursima i ostvarivaće zajedničke kontakte sa međunarodnim institucijama i organizacijama. Tim povodom, informacioni centar Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala u Leskovcu unaprediće saranju sa Centraom za razvoj u domenu svojih aktivnosti.

Prva zajednička aktivnost koja će biti rezultat ovog sporazuma je organizovanje edukacije mladih, fakultetski obrazovanih, lica u okviru realizacije projekta „Jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada kroz razvoj specifičnih veština vezanih za fondove EU“