VESTI

ODRŽANA RADIONICA DESIMINACIJE U OKVIRU PROJEKTA “GREEN WAVE”

22. februar 2023, Leskovac
ODRŽANA RADIONICA DESIMINACIJE U OKVIRU PROJEKTA “GREEN WAVE”
1/1

U prostorijama Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga održana je radionica desiminacije kojom je završena realizacija projekta Zeleni talas -  Green wave.

Na radionici su korisnicima projekta i drugim zainteresovanih stranama predstavljene aktivnosti i rezultati projekta koji je počeo juna 2022. godine a trajao je devet meseci.

Projekat je imao za cilj da unapredi zeleno poslovanje mikro i malih preduzeća upoznavanjem sa načinima uštede i ekonomičnijeg korišćenja energije u gradovima i opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga. U okviru projekta korisnici su dobili edukacije u oblasti marketinga i internacionalizacije, finansijskih instumenata i načina ozelenjavanja preduzeća. Edukaciju je prošlo 41 preduzeće.

Edukacije su zainteresovanim preduzećima pomogle da napišu zeleni biznis plan kojim su konkurisale za dobijanje i ugradnju solarnih panela u cilju uštede energije.

Zeleni biznis plan su predala 34 preduzeća od kojih je 20 dobilo ugradnju solarnih panela snage 1,5 kW. Poseban benefet projekat je ostvario činjenicom da je većina preduzeća ugradila panele veće snage od dobijene. Dodatni paneli finansirani su iz sopstvenih sredstava korisnika.

Procena je da će ugradnjom solarnih panela ušteda električne energije na godišnjem nivou biti u vrednosti od oko milion dinara.

 Poseban benefit projekta je podizanje svesti mikro i malih preduzeća iz regiona za uštedom i korišćenjem obnovljivih izvora energije i zainteresovanost da se ozelenjavanjem poslovanja naprave značajne uštede u korišćenju energije.

U okviru projekta uspostavljanja je služba helpdesk za pomoć biznis sektoru za ozelenjavanje i poboljšanje konkurentnosti mikro i malih preduzeća koja će ostati aktivna i nakon završetka projekta.

Projekat “Zeleni talas” finasirala je Evropska Unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO plus a realizovao Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.