VESTI

Počela realizacija projekta “Turistički web portal Jablaničkog i Pčinjskog okruga”

15. jul 2010, Predejane
Počela realizacija projekta “Turistički web portal Jablaničkog i Pčinjskog okruga”Počela realizacija projekta “Turistički web portal Jablaničkog i Pčinjskog okruga”Počela realizacija projekta “Turistički web portal Jablaničkog i Pčinjskog okruga”Počela realizacija projekta “Turistički web portal Jablaničkog i Pčinjskog okruga”
1/4
Zajedničkim sastankom predstavnika opština, opštinskih turističkih organizacija i preduzeća koja posluju u oblasti turizma i predstavnicima kompanije C.D.C. d.o.o, koja je tenderskom procedurom izabrana za izradu projekta, počela je realizacija projekta „Turistički web portal Jablaničkom i Pčinjskog okruga”.

Cilj projekta je izrada tehnološki dizajnirane i potpuno operativne web platforme koja bi bila podrška elektronskom poslovanju i komunikaciji u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu sa glavnim ciljem kreiranja osnove za regionalne projekate, dokumentaciju i upravljanje promocijom turizma.

Saradnja sa zainteresovanim stranana u regionu a posebno turističkim organizacijama i opštinama biće od velikog znaačaja za realizaciju projekta pa su na ovom sastanku dogovoreni sledeći susreti koji će podrazumevati i edukaciju turističkih uposlenika u regionu za korišćenje i kasniju upotrebu web portala.

“Turisticki web portal Jablaničkog i Pčinjskog okruga” je podprojekat koji Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga realizacije u okviru projekta “Podrška održivom razvoju opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga” koji finansira Austrijska razvojna koorporacija ADA.