VESTI

ZAVRÅ NA KONFERENCIJA PROJEKTA "PAMETNA SPECIJALIZACIJA - POLUGA REGIONALNOG RAZVOJA"

22. decembar 2021,
ZAVRÅ NA KONFERENCIJA PROJEKTA ZAVRÅ NA KONFERENCIJA PROJEKTA
1/2

 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

„ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

ОРГАНИЗОВАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОД НАЗИВОМ

 „МЕХАНИЗМИ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНОГ, ЈАВНОГ, АКАДЕМСКОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА ЗА УВОЂЕЊЕ ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КАО МОДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА“

 

У оквиру пројекта „Паметна специјализација полуга регионалног развоја“ који финансира Развојна агенција Србије а спроводи га акредитована регионална развојна агенција Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са 10 јединица локалних самоуправа из оба округа је организовао  у просторијама Центра за равзвој Јабланичког и Пчињског округа завршну конференцију под називом „Механизми сарадње између привредног, јавног, академског и цивилног сектора за увођење паметне специјализације као модела регионалног развоја Јабланичког и Пчињског округа“. Завршној конференцији је присуствовало више од 30 учесника, представника јавног, цивилног, приватног и невладионг сектора. Присутима су представљени пројектни резултати и расправљало се о облицима  сарадње између привредног, јавног, академског и цивилног сектора у процесу  увођења паметне специјализације као модела регионалног развоја Јабланичког и Пчињског округа.    У оквиру пројекта је 0рганизовано је 10  једнодневних трибина, јавних кампања под називом "Ако сте мали, морате бити паметни". Организована су 2 округла стола са циљем јавне дебате о концепту и користима од паметне специјализације. Као резултат пројекта, израђена је е-публикације "Паметна специјализација - изазови и могућности на регионалном нивоу" и  презентације "Ако сте мали, морате бити паметни“,  пред студија изводљивости о могућностима примене концепта паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу; Водич и План повезивање субјеката регионалног развоја са институцијама и организацијама из ЕУ  у вези преноса добре праксе примене концепта паметне специјализације региона. Иновиране су  постојеће услуге Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа у целу стратешког планирања и развијени сервиси за планирање и управљање процесом развоја стратешког оквира паметне специјализације. Припремљен је Практични водич за планирање и управљање процесом  израде Стратегије Паметне Специјализације и План за примену концепта паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу. Организован је  дводневни семинара са темом  „Планирање организовање и управљање процесом развоја стратешког оквира паметне специјализације“. И као последљи догађај у низу организована је и завршне конференције пројекта: механизми сарадње између привредног, јавног, академског и цивилног сектора за увођење паметне специјализације као модела регионалног развоја Јабланичког и Пчињског округа.

Сви догађаји су организовани уз поштовање прописаних мера о превенцији КОВИД -19, учесницима су била достпуна средстава за хигијену и заштитне маске.

 

Информације о пројекту: „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Појекат информише и  мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у будућем процесу дефинисања развојних приоритета, подспешује међународну сарадњу и изградњу капацитета субјеката регионалног развоја у циљу успостављања основа за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном ниво.

Специфични циљеви пројекта су:

1)         Повећање информисаности субјеката регионалног развоја, актера из привредног, јавног, академског и цивилног сектора о значају увођења

2) Успостављање међународне сарадње и изградња капацитета субјеката регионалног развоја у области планирања  и примене паметне специјализације региона.

Напредак у процесу приступања Европској унији повећава потребу за додатним информисањем о примени иновативних пракси регионалног развоја. Потреба постизања консензуса економских и социјалних актера око праваца регионалног развоја захтева изградњу свести о значају регионалног развоја. Зато пројект економске и социјалне актере као и субјекте регионалног развоја (ЈЛС/КЛЕР и АРРА) ставља у центар акције. Намера пројекта је да путем подизања нивоа свести мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у процесу дефинисања развојних приоритета као и да путем међународне сарадње и изградње капацитета субјеката регионалног развоја постави основе за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  С тим у вези, веома је значајна повезаност академског сектора са свим чиниоцима друштвеног и економског развоја.