VESTI

JAVNA TRIBINA "AKO STE MALI, MORATE BITI PAMETNI" U SURDULICI

04. novembar 2021, Surdulica
JAVNA TRIBINA JAVNA TRIBINA
1/2

ОДРЖАНА ПРВА ЈАВНА ТРИБИНА ПОД НАЗИВОМ

„АКО СТЕ МАЛИ МОРАТЕ БИТИ ПАМЕТНИ“

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА   „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Јавна трибина под називом „Ако сте мали морате бити паметни“  је одржана 04.11.2021.  у скупштинској сали општине Сурдулица уз поштовање прописаних мера превенције КОВИД – 19. Трибини је присуствовало шеснаест представника јавног, цивилног и приватног сектора.

Трибини је присуствовала и трибину отворила градоначелница општине Сурдулице, госпођа др Александра Поповић. Она се у свом поздравном говору осврнула на дугогодишњу успешну сардњу Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа и општине Сурдулица, подсетила да од првог дана када је ступила на чело општине, још 2014 године представници Центра за  развуој Јабланичког и Пчињског округа су међу првима са њом имали састанак подржали је у њеном раду. Успешна сарадња траје, развија се и продубљује се, и како је Председница истакла представници Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа више домаћини него гости у општини Сурдулица. Председница је истакла да је за наш крај тема паметне специјализације значајна и да је потребно да се упознамо са захтевима и моделом који се већ примењује у европским земљама.  Свима је пожелела успешан рад на трибини.  Ова јавна трибина је омогућила да се заинтересована јавност упозна са концпетом паметне специјализације, процесом израде стратегије паметне специјализације и бенефитима које регион има уколико се одлучи за овакав стратешки приступ у планирању.

Паметна специјализација је модеран и иновативан приступ економском развоју чији је циљ да оснажи раст и отварање радних места у Европи, омогућавајући сваком региону да идентификује и развије своје компаративне предности. Паметна специјализација као кључни елемент политике развоја повећава конкурентност економије концентришући и повезујући истраживачко-иновационе ресурсе са ограниченим бројем приоритетних привредних области. Паметна специјализација је релативно нов концепт којим се промовише идеја да се региони, у складу са својим капацитетима, економски развијају путем улагања у науку, технологије и иновације. Паметна специјализација подразумева да се путем интеракције између кључних регионалних актера (заинтересованих страна) препознају подручја са великим иновационим потенцијалом и да се према тим подручјима усмерава већа количина финансијских ресурса, да би се додатно оснажио њихов иновациони капацитет. Политика паметне специјализације није универзалног карактера, већ се ради о политици примереној за ниво региона, због чега успех такве политике одређују фактори специфични за конкретан регион на којем се политика имплементира. Полазећи од специфичности Јабланичког и Пчињског округа, модел стратешког планирања заснован на примени концепта паметне специјализације може постати њихова полуга развоја. Примена овог концепта заснива се на консензусу економских и социјалних актера око праваца регионалног развоја. У том контексту субјекти регионалног развоја из Јабланичког и Пчињског округа у виду 10 јединица локалних самоуправа (ЈЛС) и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа као акредитована регионална развојна агенција (АРРА) реализују пројект " Паметна специјализација - Полуга Регионалног Развоја".

Информације о пројекту: „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Појекат информише и  мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у будућем процесу дефинисања развојних приоритета, подспешује међународну сарадњу и изградњу капацитета субјеката регионалног развоја у циљу успостављања основа за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном ниво.

Специфични циљеви пројекта су:

1)         Повећање информисаности субјеката регионалног развоја, актера из привредног, јавног, академског и цивилног сектора о значају увођења

2) Успостављање међународне сарадње и изградња капацитета субјеката регионалног развоја у области планирања  и примене паметне специјализације региона.

Напредак у процесу приступања Европској унији повећава потребу за додатним информисањем о примени иновативних пракси регионалног развоја. Потреба постизања консензуса економских и социјалних актера око праваца регионалног развоја захтева изградњу свести о значају регионалног развоја. Зато пројект економске и социјалне актере као и субјекте регионалног развоја (ЈЛС/КЛЕР и АРРА) ставља у центар акције. Намера пројекта је да путем подизања нивоа свести мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у процесу дефинисања развојних приоритета као и да путем међународне сарадње и изградње капацитета субјеката регионалног развоја постави основе за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  С тим у вези, веома је значајна повезаност академског сектора са свим чиниоцима друштвеног и економског развоја.