PROJEKTI

Studija o barijerama za investicije u regionu

16. novembar 2006, Leskovac
Investicije bilo iz Srbije ili iz inostranstva ubrzavaju društveno ekonomski rast i razvoj celog regiona. Projekat predstavlja regionalnu studiju izvodljivosti o tome šta su glavne prepreke za investiranje i kako ih prevazići.

Cilj projekta
Doprineti uklanjanjanju prepreka za investicije na lokalnom nivou, poboljšanje uslova poslovanja za postojeće privredne subjekte, stvaranje partnerstava izmedju javnog i privatnog sektora, optimalno korišćenje resursa u cilju održivog razvoja u opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
Specifični cilj projekta su poboljšani uslovi i klima za investiranje u opštinama Jablaničkog i Pčinjskog orkuga.

Učesnici u projektu
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Efekti investicije na okruženje
Implementacija ovog projekta će omogućiti opštinama da kroz definisan predlog akcija poboljšaju klimu za investiranje u svojim opštinama, a što će se pozitivno odraziti na ukupnu klimu za investiranje u oba regiona.
Projekat će omoguciti kreiranje jedinsvene baze tog tipa na nivou oba regiona, a postoji mogucnost ponavljanja u drugim regionima što moze biti osnov za umrežavanje.
Predstavlja osnov za reviziju postojećeg Regionalnog razvojnog plana koji je finansiran od EAR-a kroz program RSEDP.

Status projekta
Izrada predloga projekta je u toku.

Ciljno tržište
Jablanički i Pčinjski okrug.

Potrebna finansijska srestva
S obzirom da je projekat u izradi, budžet još nije definisan.