VESTI

USVOJENA ZAJEDNIČKA STRATEGIJA ZA ODRŽIVI TURIZAM U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU ELIN PELIN I LESKOVAC 2021-2026

29. april 2021, Leskovac
USVOJENA ZAJEDNIČKA STRATEGIJA ZA ODRŽIVI TURIZAM U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU ELIN PELIN I LESKOVAC 2021-2026
1/1

 

Усвојена  Заједничка стратегија за одрживи туризам у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац 2021 – 2026

 

На седници Заједничког Управног одбора пројекта Mагија Синергије, одржане у четвртак 29. априла 2021 године, усвојена је Заједничка стратегија за одрживи туризам у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац 2021 – 2026.  Циљ ове Заједничке Стратегије је да се идентификује и разради модел одрживог развоја туризма у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац. То је модел  који доприноси повећању конкурентности и јачег тржишног позиционирања дестинација Елин Пелин и Лесковац.  Заједничка Стратегија је резултат вишемесечног рада и посвећености представника туристичких актера из Елин Пелина и Лесковца. Залагањем свих актера у процесу израде Заједничке Стратегије постављени су приоритети, циљеви развоја и дефинисан конкретан акциони план. Акциони план је живи организам који садржи све основне елементе неопходне за развој друштвено пожељног и одрживог туризма, али није крут и непроменљив, већ прилагодљив реалном времену и омогућава прилагођавање на задовољство свих заинтересованих страна. Партиципација заинтересованих туристичких актера и одрживи развој су главни принципи примењени у процесу стратешког планирања. У процес стратешког планирања укључени су туристички актери који су директни и индиректни учесници туристичког ланца вредности. У том смислу образована је Заједничка радна група за туризам коју чине представници 10 туристичких актера из Елин Пелина и 10 туристичких актера из Лесковца. Оперативно посматрано Заједничка радна група за туризам уз активну фасилтацију чланова пројектног тима Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац је  елаборирала је Заједничку Стратегију и организовала две  јавне дебате у Лесковцу 19. априла 2021 године и у Елин Пелину 22. априла 2021 године.  Документ, Заједничка стратегија за одрживи туризам у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац 2021 – 2026 има три верзије, на српском, бугарском и енглсеком и доступан је   јавности на сајтовима пројектних партнеа Општине Елин Пелин, Туристичке организације Лесковац и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа. 

 

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ:

Заједничка стратегија за одрживи туризам у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац 2021 – 2026 je припремљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.