VESTI

RAZVOJ ZAJEDNIČKE STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA PREKOGRANIČNO PODRUČJE ELIN PELIN I LESKOVAC

13. april 2021, Leskovac
RAZVOJ ZAJEDNIČKE STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA PREKOGRANIČNO PODRUČJE ELIN PELIN I LESKOVAC
1/1

Развој заједничке стратегије одрживог туризма за прекогранично подручје

Елин Пелин и Лесковац

 

ПОЗИВ

 

Поштована/ни,

 

Пројект Магија Синергије (№ CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија је заједничка иницијатива општине Елин Пелин из Бугарске, Туристичке организације Лесковац из Србије и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац из Србије (у даљем тексту: пројектни партнери) . Циљ пројекта је стварање ефекта Синергије заједничког деловања туристичких актера на пољу повезивања фестивала, израде заједничких планова развоја туризма и нових туристичких производа/сервиса у пограничном подручју Елин Пелин и Лесковац. Планирање је кључно средство за осигурање развоја, маркетинга и управљања одрживим туризмом. У вези са тим партнери на пројекту покренули су процес стратешког планирања који води до израде Заједничке Стратегије Одрживог Туризма у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац за период од 2021. до 2026. године (у даљем тексту: Заједничка Стратегија). Процес стратешког планирања реализује се кроз 4 радионице стратешког планирања и 2 јавне расправе /дебате. На одржаним радионицама  стратешког планирања, Заједничка радна група за туризам припремила је предлог Заједничке Стратегије. Техничку и стручну подршку израде нацрта Заједничке Стратегије обезбедили су пројектни партнери. 

Наредни корак у процесу стратешког планирања је Јавна расправа о тексту предлога Заједничке Стратегије. Она почиње даном објављивања јавног позива на интернет странама пројектних партнера и траје до 23 априла 2021.године. У оквиру спровођења јавне расправе биће организоване две јавне презентације предлога Заједничке Стратегије и то једна у Елин Пелину и друга у Лесковцу.

Јавна дебата и презентација Заједничке Стратегије у форми јавног скупа у Лесковцу одржаће се 19 априла 2021. године у амфитеатру Академије струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Лесковац, Адреса: Владе Јовановића 8, 16000 Лесковац, са почетком у 13 часова (Српско време). Уколико услови увези COVID-19 пандемије не дозволе организовање јавног скупа, презентација и јавна расправа  биће организоване у форми округлог стола применом Zoom платформе.  Агенда и остале логистичко - организационе информације о овом догађају налазе се у прилогу.

 

Пројектни партнери Вас позивају да учествујете на овим догађајима.

 

Елин Пелин /Лесковац  13.04.2021

 

Одрицање одговорности: Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.