VESTI

NASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAM

02. mart 2021, Leskovac
NASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAMNASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAMNASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAMNASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAMNASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAMNASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAMNASTAVAK RADA ZAJEDNIČKE RADNE GRUPE ZA TURIZAM
1/7

У Лесковцу су 02. и 03. Марта уз поштовање свих прописаних мера и уз поштовање препорука за превенцију  COVID -19,   у просторијама комплекса Апостоловић,  одржана трећа  и четврта сесија Заједничке радне групе за туризам.  Трећа сесија Заједничке радне групе за туризам под називом, „Израда акционог плана и буџета“ је одржана првог дана, 02. марта. Циљ  ове радионице је био партиципативни процес  израда акционог плана и буџета заједничке стратегије за одрживи туризам у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац. Четврта сесија Заједничке радне групе за туризам под називом „Механизам координације и систем праћења и евалуације“ је одржана 03.марта. Циљ ове радионице је партиципативно дефинисање механизама координације и система за праћење и евалуације остваривања циљева заједничке стратегије. Захваљујући проактивном раду чланова Заједничке радне групе за туризам, сви очекивани резултати ових радионица  су постигнути.  Дефинисан је  заједнички акциони план и оквирни буџет по акцији (пројекту), и дефинисан је механизам координације и систем за праћење и евалуације реализације циљева заједничке стратегије. Заједничку радну групу за туризам чине кључни представници туристичког сектора општине Елин Пелина и града Лесковца у виду организатора путовања (тур оператери и туристичке агенције), пружаоцу услуга смештаја (хотели), угоститељи, удружења, институције подршке развоју туризма и др. Циљ ове радионице је партиципативна израда заједничке визије, стратешких циљева и приоритета развоја одрживог туризама у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац. Радионице су организоване у оквиру пројекта Магија синергије (The Magic of Synergies), број пројекта  CB007.2.12.002 и број уговора РД‐02‐29‐48/12.03.2020. Пројекат се реализује у оквиру Интеррег‐ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска‐Србија. Водећи партнер је   Општина Елин Пелин из  Бугарске, а  партнери са српске стране су Туристичка организација Лесковац и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа.  Пројекат се реализује у оквиру програмске приоритетне осе 1: Одрживи туризам; Специфични приоритет: 1.2. Прекогранични туристички производ. Трајање пројекта је  15 месеци (13.03.2020 до 12.06.2020) а због COVID 19 и суспензије извршења уговора датум завршетка пројекта је 03.08.2021. Укупан буџет 196134,17 EUR.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ:

Ова радионица је реализвана уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.