PROJEKTI

PAMETNA SPECIJALIZACIJA POLUGA ODRŽIVOG RAZVOJA

09. januar 2020, Jablanički i Pčinjski okrug
PAMETNA SPECIJALIZACIJA POLUGA ODRŽIVOG RAZVOJA
1/1

Naziv projekta

Pametna specijalizacija poluga regionalnog rzvoja

Vodeći partner

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ostali partneri

Grad Leskovac; Opština Vlasotince; opština Bojnik; opština Lebane; opština Medveđa; opština Vladičin Han;  opština Surdulica;  opština Preševo;  opština Trgovište.

Trajanje  (u mesecima)

18 meseci

   

Ciljevi projekta

 • Opšti (dugoročni) cilj projekta je "Promocija evropskog mehanizama regionalnog razvoja i podrška stvaranju kritične mase aktera iz privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora za primenu koncepta pametne specijalizacije u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu
 • Specifični ciljevi projekta su:

-          Povećanje informisanosti subjekata regionalnog razvoja, aktera iz privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora o značaju uvođenja pametne specijalizacije kao modela regionalnog razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga

-          Uspostavljanje međunarodne saradnje i izgradnja kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u oblasti planiranja  i primene pametne specijalizacije regiona

Projektne aktivnosti

 1. Promocija koncepta pametne specijalizacije i akcije vidljivosti projekta
 2. Javna kampanja "Ako ste mali, morate biti pametni" ( organizovanje tribina i  prezentacije uspešnih evropskih modela pametne specijalizacije u JLS iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga).
 3. Organizovanje dva okrugla stola i panel rasprave o konceptu i koristima od pametne specijalizacije ( 2 okrugla stola u univerzitetskim gradovima: Leskovac i Vranje.)
 4. Organizovanje završne konferencije projekta: mehanizmi saradnje između privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora za uvođenje pametne specijalizacije kao modela regionalnog razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
 5. Izrada e-publikacije "Pametna specijalizacija - izazovi i mogućnosti na regionalnom nivou" i  prezentacije "Ako ste mali, morate biti pametni"
 6. Izrada pred studije izvodljivosti o mogućnostima primene koncepta pametne specijalizacije u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu.
 7. Povezivanje subjekata regionalnog razvoja sa institucijama i organizacijama iz EU  u vezi prenosa dobre prakse primene koncepta pametne specijalizacije regiona.
 8. Inoviranje postojećih usluga strateškog planiranja i razvoj servisa za planiranje i upravljanje procesom razvoja strateškog okvira pametne specijalizacije
 9. Organizovanje  dvodnevnog seminara: Planiranje organizovanje i upravljanje procesom razvoja strateškog okvira pametne specijalizacije

Rezultati projekta

 • Relevantni predstavnici subjekata regionalnog razvoja, privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga upoznati sa  značajem i koristima od pametne specijalizacije regiona.
 • Unapređena međunarodna saradnja i kompetencije subjekata regionalnog razvoja (JLS/KLER/ARRA) za planiranje strateškog okvira pametne specijalizacije u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu

Ciljne grupe

 • Predstavnici ekonomskih i socijalnih aktera iz privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora i organizacija za podršku iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga (110 korisnika)
 • Subjekti regionalnog razvoja iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga ( 40 korisnika)

-  Donosioci odluka/rukovodioci u JLS i ARRA (15 korisnika)

-  Zaposleni u JLS/KLER ( 20 korisnika)

Zaposleni u ARRA ( 5 korisnika)