PROJEKTI

ZNAMO I UMEMO - NEZAPOSLENE ŽENE I PREDUZETNICE BOJNIKA

19. avgust 2019, Bojnik
ZNAMO I UMEMO - NEZAPOSLENE ŽENE I PREDUZETNICE BOJNIKA
1/1

Naziv projekta

Znamo i umemo – nezaposlene žene i preduzetnice Bojnika

Vodeći partner

Opština Bojnik

Ostali partneri

/

Trajanje  (u mesecima)

6 meseci

   

Ciljevi projekta

Cilj projekta jeste unapređenje postojećih privrednih subjekata,novoosnovanih koji su u vlasništvu žena, ali i stvaranje preduslova i poslovne klime za kontinuiran razvoj ženskog preduzetništva i inovativnosti u opštini Bojnik. Efekti se ogledaju kroz finansijske i nefinansijske mere. Finansijska podrška podrazumeva dodelu bespovratnih sredstava ženama dobitnicama. Nefinansijska podrška podrazumeva i obuhvata set obuka za sve prijavljene žene i savetodavnu pomoć. U okviru  projekta 10 žena je dobilo grantove za unapređenje poslovanja.

Projektne aktivnosti

  • Formiranje projektnog tima
  • Promotivne aktivnosti
  • Sprovođenje seta obuka sa ciljem razvoja inovacionih preduzetničkih veština
  • Info dan
  • Priprema i realizacija programa dodele grantova
  • Sprovođenje monitoring poseta
  • Izveštavanje i finansijsko praćenje projekta

Rezultati projekta

  • 10 žena prošlo obuku o preduzetništvu i inovacijama
  • 10 žena dobilo konkretnu finansijsku pomoć za otvaranje i unapeđenje poslovanja sopstvenih preduzeća
  • Podugnut preduzetnički duh kod ženske populacije za sprovođenje inovativnog poslovanja u opštini Bojnik

Ciljne grupe

Žene vlasnice privrednih subjekata i žene potencijalne preduzetnice na teritoriji opštine Bojnik.