VESTI

USPEŠNO SPROVOĐENJE PROJEKTA LINK UP SRBIJA II U OPŠTINAMA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA

12. novembar 2020, Jablanički i Pčinjski okrug
USPEŠNO SPROVOĐENJE PROJEKTA LINK UP SRBIJA II U OPŠTINAMA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA
1/1

Пројекат Link Up Srbija II  - се успешно спроводи у општинама Јабланичког и Пчињског округа

 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са локалним самоуправама и представнцима пројекта, господином Марком Павловићем, пројект менаџером, господином Дамиром Пејићем, и Снежаном Јовић асистентом на пројекту,  успешно реализује  предвиђене активности.
Успоставњена је одлична сарадња између свих заинтереованих страна у оба округа али је успостављена и одлична сарадња са развојном агенцијом Југ са којом Центар припрема регионале инвестционе пројекте.

Све ове активности подсећају да је време да се осврнемо и на значај дијаспоре.

Дијаспора је извор многих ресурса: људских (ниво образовања, вештина и знања, познавање светских трендова, познавање тржишта ван матичне земље), финансијских  и предузетничких (дознаке из иностранства, потенцијал за стране директне инвестиције, куповину некретнина, пословна улагања, хуманитарне активности и др.), социјалних (мреже унутар дијаспоре, углавном у оквиру удружења, мреже представника дијаспоре са субјектима из земље пријема, професионалне везе, породичне и пријатељске везе, везе са локалном заједницом, социјалне мреже у земљи порекла и др.) и културних (норме, идеје, вредности и навике које представници дијаспоре поседују). Битне карактеристике дијаспоре су и: знање матерњег језика, познавање културе, пословне културе у земљи порекла, као и емоционална повезаност са земљом порекла и са местом порекла и локалном културом.

У Србију годишње путем новчаних дознака стиже више од 3,4 милијарде евра из дијаспоре (Народна банка Србије, подаци за 2018. годину), што представља 15% бруто друштвеног производа Србије. Република Србија је пета на свету по висини послатих дознака по глави становника.

У другим земљама је однос дознака и инвестиција 50%:50%. У Републици Србији је тај однос 90%:10%. Овај податак јасно указује на то колико су ивестиције из дијаспоре неискоришћен потенцијал у Републици Србији.

Уколико се определе да инвестирају у земљу порекла, у зависности од њиховог искуства, знања и експертизе које су стекли у иностранству, представници дијаспоре у матичној земљи углавном развијају производе који су намењени извозу. Познавање светских трендова и тржишта, пословне мреже које су изградили, даје им предност у односу на домаће предузетнике.

Улагања припадника дијаспоре може да подстакне развој привреде у земљи порекла, уведе иновације и да утиче на побољшање приступа земље глобалном тржишту рада и глобалној мрежи знања и иновација.

Такође, може да утиче на умрежавање, односно повезивање предузетника и доносиоца одлука из матичне земље са предузетницима и инвеститорима у иностранству.

Дијаспора може да пружи и услугу менторства, како предузетницима, тако и високо образованом и научном кадру из матичне земље.

Инвеститори из дијаспоре имају мању аверзију према политичкој нестабилности и економским кризама у матичној земљи у односу на остале стране инвеститоре. Већина страних инвеститора се опредељује за улагање које ће резултовати брз повраћај инвестиције, што није увек случај са инвеститорима из дијаспоре, који неретко имају дугорочније циљеве улагања.

Сви наведени ресурси представљају компаративну предност дијаспоре у односу на домаће и, што је врло битно, стране инвеститоре.