VESTI

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA LINK UP! SERBIA II

11. novembar 2020,
POČELA REALIZACIJA PROJEKTA LINK UP! SERBIA II
1/1

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je počela realizacija projekta Link Up! Serbia II koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC) u iznosu od 1,669,454 miliona evra. Projekat se bavi razvijanjem poslovne saradnje sa srpskom dijasporom kroz podršku investicijama, partnerstva firmi iz dijaspore i domaćih malih i srednjih preduzeća, i podršku lokalnim samoupravama u predstavljanju investicionih potencijala.

Projekat predstavlja drugu fazu, pokrenutu na bazi istraživanja i razvoja saradnje Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD) sa srpskom dijasporom u Austriji kao i predloga regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i Privredne komore Srbije.

ICMPD je međunarodna organizacija specijalizovana za politike migracija. Sedište ICMPD-a je u Beču. Republika Srbija je jedna od osamnaest članica ICMPD-a. U saradnji sa Republikom Srbijom i uz podršku Austrijske razvojne saradnje (ADC), ICMPD je već tri godine aktivan na temi srpske dijaspore u Austriji, kroz tzv. prvu fazu Link Up! projekta.

Istraživanja u prvoj fazi su pokazala da postoji sve snažnija zainteresovanost dijaspore da ulaže u Srbiji i da podrži domaća mala i srednja preduzeća u internacionalizaciji. Predviđene aktivnosti u sklopu ovog projekta su osmišljene tako da se srpskoj dijaspori omogući lakše investiranje i povezivanje sa poslovnim partnerima u Srbiji, a lokalnim samoupravama pomogne da na pravi način predstave investicione mogućnosti i uslove poslovanja u svojim sredinama.

ICMPD sprovodi i drugu fazu projekta. U drugoj fazi, nacionalni partner na projektu je Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, dok su implementacioni partneri Razvojna agencija Srbije (RAS), Privredna komora Srbije i 6 regionalnih razvojnih agencija: RAREI (Beograd), RRA Braničevo - Podunavlje (Požarevac), Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga (Leskovac), RRA Jug (Niš), REDASP (Kragujevac) i RARIS (Zaječar).

U geografskom fokusu u Srbiji su Beograd, Šumadijski i Pomoravski okrug, Braničevo i Podunavlje, Zaječarski i Borski okrug, Niški okrug, i Jablanički i Pčinjski okrug.

U fokusu u dijaspori su prva i druga generacija dijaspore u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Prve aktivnosti na projektu podrazumevaju mapiranje direktnih investicija dijaspore na teritoriji koju pokriva projekat. U ovom procesu važnu ulogu imaju lokalne samouprave koje mogu obezbediti raspoložive osnovne podatke o dijaspori i investicijama iz dijaspore, na osnovu kojih će se u narednom koraku pristupiti detaljnom istraživanju i programiranju dalje podrške investitorima i lokalnim samoupravama.

Aktivnosti projekta dalje uključuju tehničku podršku opštinama i gradovima sa najzastupljenijom aktivnošću dijaspore. To pre svega podrazumeva izradu baze investicionih projekata i izradu paketa promotivnih materijala za investicione mogućnosti i potencijale.

Nadamo se Vašoj podršci i aktivnom učešću u svim fazama projekta!