VESTI

REALIZACIJA PROJEKTA „LINK UP ! SERBIA II“

19. avgust 2020, Zaječar
REALIZACIJA PROJEKTA „LINK UP ! SERBIA II“REALIZACIJA PROJEKTA „LINK UP ! SERBIA II“REALIZACIJA PROJEKTA „LINK UP ! SERBIA II“REALIZACIJA PROJEKTA „LINK UP ! SERBIA II“REALIZACIJA PROJEKTA „LINK UP ! SERBIA II“
1/5

Zajedničkim sastancima u Nišu i Zaječaru predstavnika regionalnih razvojnih agencija nastavljena je realizacija projekta „Link Up ! Serbia II“ na kojima je predstavnjen dokument o Paketu tehničke pomoći  koji obuhvata Uputstvo za pripremu vodiča za investitore i plan promocije investicionih prilika i lokalnih samouprava kao investicionih destinacija za dijasporu. Ovaj dokument podrazumeva dugoročnu i održivu saradnju između 6 regionalnih razvojnih agencija među kojima je i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i lokalnih samouprava u cilju privlačenja investicija dijaspore u šest regiona obuhvaćenih projektom.

Cilj projekta „Link UP ! Serbia II“ je razvijanje poslovne saradnje sa srpskom dijasporom u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj kroz pristup znanju, poslovnim mrežama i finansijskim resursima.

Aktivnosti na projektu uključuju mentoring sa ciljem jačanja kapaciteta kompanija iz Srbije za internacionalizaciju i izlazak na tržišta Austrije, Nemačke i Švajcarske i članova poslovne dijaspore koji žele da otvore kompaniju u Srbiji. Projekat je već pokrenuo Poslovni hab za dijasporu u Beogradu koji je povezan sa partnerskim institucijama i koji će na dnevnom nivou pružati podršku dijaspori prilikom investiranja u Srbiju. „Link Up! Serbia II“ planira da pokrene nove i podrži postojeće poslovne događaje za dijasporu u Austriji, Nemačkoj i Srbiji. Projekat će saradnju sa našom dijasporom postaviti na dugoročne osnove doprinoseći ekonomskom razvoju Srbije.

Projekat koji finansira Austrijska razvojna agencija trajaće do februara 2022. godine. Nacionani partner na projektu je Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije a implementacioni partneri su Razvojna agencija Srbije, Privredna komora Srbije i regionalne razvojne agencije tj. za Jablanički i Pčinjski okrug Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.