VESTI

PROJEKAT INOVATIVNI IMPULSI - INOVATIVNI MARKETING KONCEPT OBRAZAC

18. avgust 2020, Leskovac
PROJEKAT INOVATIVNI IMPULSI - INOVATIVNI MARKETING KONCEPT OBRAZAC
1/1

Učesnici projekta "Innovative impulses" koji su prošli 7 modula obuka pozivaju se da do 18. septembra 2020. godine popune i dostave Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga inovativni marketing koncept na osnovu koga će se takmičiti za izbor najboljeg inovativnog marketing koncepta. 

Izrađene inovativne marketing koncepte dostaviti mailom na adresu info@centarzarazvoj.com ili lično na adresu Pana Đukića 42, Leskovac. Molimo vas da inovativne marketing koncepte dostavite u elektronskoj formi.

Obrasci inovativnog marketing koncepta i uputstvo za popunjavanje nalaze se u prilogu.