VESTI

OBAVEŠTENJE RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

24. mart 2020,
OBAVEŠTENJE RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE
1/1

Usled novonastale situacije i uvedenog vanrednog stanja kao mere zaštite od širenja virusa Covid-19 (coronavirus) obaveštavamo vas da je dokumentaciju Razvojnoj agenciji Srbije moguće dostaviti i u elektronskom obliku, pod uslovom da je overena elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Dokumenta u elektronskom obliku mogu se dostavljati na sledeću adresu: office@ras.gov.rs

 

Ostala važna obaveštenja u vezi sa funkcionisanjem i izmenama rokova tokom vanrednog stanja: