VESTI

PREDSTAVLJANJE MENTORINGA U INOVACIONOM CENTRU U NIŠU

30. oktobar 2019, Niš
PREDSTAVLJANJE MENTORINGA U INOVACIONOM CENTRU U NIŠUPREDSTAVLJANJE MENTORINGA U INOVACIONOM CENTRU U NIŠUPREDSTAVLJANJE MENTORINGA U INOVACIONOM CENTRU U NIŠU
1/3

Na Univerzitetu u Nišu, na poziv Inovacionog centra Niš,  Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga održao je predavanje na temu Mentoring – ne finansijska podrška privrednicima.

Predavanje je održala Dobrila Sudimac Mratinković, sertifikovani mentor Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga koja je zaposlenima  u Inovacionom Centru predstavila proces mentoringa, ulogu i značaj mentoringa za unapređenje poslovanja privrednih subjekata kao i uspešne primere iz prakse.

Menotiring je podrška namenjena  mikro, malim  i srednjim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i klasterima. Uslugu  mentoringa od 2011. godine u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu sprovodi 5 sertifikovanih mentora Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Proces mentoringa se odvija po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike i se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Inovacioni centar je organizaciona jedinica Univerziteta u kojoj se na organizovani i sistematski način radi na primeni sopstvenih i tuđih naučnih rezultata i savremenih tehnoloških procesa radi stvaranja inovacija, razvoja prototipova, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanju postojećih i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.