VESTI

INFOSESIJA ZA POSLODAVCE „ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM“

27. septembar 2019, Serbia, Leskovac
INFOSESIJA ZA POSLODAVCE „ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM“INFOSESIJA ZA POSLODAVCE „ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM“INFOSESIJA ZA POSLODAVCE „ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM“INFOSESIJA ZA POSLODAVCE „ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM“
1/4

U Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga održana je infosesija za poslodavce  o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom.  Infosesiju je organizovala Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i  Udruženje Naša Kuća iz Beograda.

Prisutni su mogli da dobiju više informacija o značaju uključivanja mladih sa mentalnim invaliditetom u svet rada, konceptu zapošljavanja uz podršku,  pravnom okviru zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji i  projektu Savetnik za zapošljavanje uz podršku.

MDRI je udruženje koje sarađuje sa domaćim, stranim i međunarodnim organizacijama koje se zalažu za ljudska prava i društvenu inkliziju svih ljudi, a posebno pripadnika i pripadnica ugroženih i marginalizovanih grupa. Radi postizanja zajedničkih ciljeva, međusobne  izgradnje kapaciteta i snažnijeg efekta u zagovaranju MDRI nastupa u partnerstvu sa organizacijama koje poštuju princip jednakosti i nedeljivosti ljudskih prava kao što je Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga koji je na ovaj način podržao rad udruženja.