VESTI

PREDSTAVLJENA TRADE READY, EBRD INICIJATIVA ZA PODRŠKU TRGOVANJU

26. septembar 2019, Serbia, Leskovac
PREDSTAVLJENA TRADE READY, EBRD INICIJATIVA ZA PODRŠKU TRGOVANJUPREDSTAVLJENA TRADE READY, EBRD INICIJATIVA ZA PODRŠKU TRGOVANJUPREDSTAVLJENA TRADE READY, EBRD INICIJATIVA ZA PODRŠKU TRGOVANJUPREDSTAVLJENA TRADE READY, EBRD INICIJATIVA ZA PODRŠKU TRGOVANJU
1/4

U centru za stručno usavršavanje u Leskovcu održana je prezentacija Trade Ready, EBRD inicijativa za podršku trgovanju Evropske banke za obnovu i razvoj u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

“Trade Ready inicijativa je nastala kao odgovor na dva glavna izazova sa kojima se mnoge srpske kompanije susreću prilikom pokušaja da se integrišu u tokove međunarodne trgovine. S tim u vezi, Trade Ready, EBRD inicijativa za podršku trgovanju ova EBRD inicijativa pomaže kompanijama koje se bave uvozom i izvozom da dođu do znanja i finansijskih sredstava neophodnih za uspeh na konkurentnim međunarodnim tržištima. Ova inicijativa je rezultat saradnje dva EBRD programa: Trade Facilitation Programme, koji promoviše trgovinu između zemalja u kojima je EBRD prisutan, putem finansijskih proizvoda za trgovinu dostupnih preko partnerskih banaka i EBRD MSP Finansiranje i razvoj”.

Cilj Trade Ready je podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) da unaprede svoj trgovinski potencijal. Trade Ready pruža širok spektar saveta kako bi MSP postala konkurentnija u zemlji i inostranstvu. Program takođe nudi različite nivoe obuka o međunarodnim trgovinskim instrumentima i prilike za umrežavanje svih aktera koji mogu da podrže efikasnije izvozno-uvozne aktivnosti. Pomoću ovih alata, MSP imaju bolje mogućnosti da izaberu odgovarajuće opcije finansiranja za svoju međunarodnu trgovinu.

Evropska banka za obnovu i razvoj je od 1999. godine u Srbiji podržala više od 1000 spoljnotrgovinskih transakcija sa preko 500 miliona evra, a u EBRD programu od 2001. godine je učestvovalo više od 900 preduzeća, sa ciljem razvoja konkurentnosti.